Boşanma davalarının en sık karşılaşılan sorunlarından biri eşin mal kaçırma sorunudur. Türk Medeni Kanunu’nun 4721 sayılı maddesine göre; eşlerin evlilikleri süresince yaptıkları mallar, eşit şekilde dağıtılmakta yani “mal rejimi” kuralı uygulanmaktadır.

Taraflardan birinin, malları kaçırma gibi bir durumdan şüphesi varsa, mallar üzerinde tedbir uygulatma hakkı bulunmaktadır. Mallar üzerinde tedbir koyulması için; mal varlığının tasfiye edilmesi davası açılması gereklidir.

Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılmaktadır?

Tarafların karar vererek boşanma davası açtığı durumlarda, boşanma kararı kesinleştikten sonra tarafların mal paylaşımı davası yapılmaktadır. Taraflar, boşanma davasında mal paylaşımı için üç şekilde talepte bulunabilmektedir:

  • Katılma alacağı
  • Katkı payı alacağı
  • Değer artış payı alacağı

Mal paylaşımının esası, tarafların evlilik süresince yaptığı tüm malları kapsamaktadır. Evlilik öncesi yapılan malların, boşanmadan sonra mal paylaşımına sokulmadığı bilinmelidir.

Mal paylaşımında mallar, yarı yarıya paylaşılmış olsa bile, paylaşım oranlarında bazı kurallar söz konusudur.

  • Boşanma sırasında eşler, kendi başlarına yaptıkları malları geri almaktadır.
  • Kişisel mallar kendi taraflarına gittikten sonra eşler, evlilik süresince beraberce yaptıkları malları yarı yarıya paylaşır.

Eşlerin, kendine ait mallarının ne olduğunu ispatlamak zorundadır. Taraflardan birinin, evlilik süresince yaptığı bir malı, kişisel malı olduğunu ispatlayamazsa, otomatik olarak bu mal, edinilmiş mal sınıfına girerek, mal paylaşımına dahil edilmiş olmaktadır.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanma avukatı Maltepe sınırları içinde büromuza başvuran kişiler, anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır konusunda bilgi sahibi olmak istemektedir. Anlaşmalı boşanma, tarafların her türlü konuda anlaşarak boşanmaya karar verdikleri davaları içermektedir.

Her türlü konuda anlaşıldığı gibi, mal paylaşımı konusunda da bir anlaşmaya varan taraflar; isterlerse malları yarı yarıya paylaşabildikleri gibi, belli bir oranda paylaşım yapmayı da tercih edebilirler.

 

Bazı durumlarda, taraflardan biri mal paylaşımı hakkında vazgeçebilir. Bunun için “feragat beyanı protokolü” yazılması gereklidir. Protokolde, mal paylaşımı hakkından vazgeçildiği, maddi manevi tazminatı aldım ve başka hiçbir talebim yoktur ibaresiyle protokolü imzalaması gereklidir.

Anlaşmalı boşanmada taraflar, mal paylaşımı için herhangi bir talepte bulunmamışsa, boşanma kararının kesinleşmesinin ardından, zamanaşımı olarak 10 yıl süreyle “mal paylaşımı davası” açma hakkına sahiptir.

Ölüm Halinde Mal Paylaşımı Yapılabilir mi?

Türk Medeni Kanunu’nun 4721 sayılı kanununun 499. Maddesine göre, ölüm halinde mal paylaşımının nasıl yapılacağı konusunda hükümleri belirlenmiştir. Türk Medeni Kanunu’na göre eş, belli durumlarda miras hakkına sahip olmaktadır:

  • Mirasın dörtte birine sahip olabilmesi için, ölen eşin altsoyunun mirasa dahil olması gerekir.
  • Mirasın yarısına sahip olabilmek için, ölen eşin, anne ve babasının mirasa dahil olması gerekir.
  • Ölen eşin, büyükanne ve büyükbabaları, bu kişilerin çocukları ile mirasçı olunacaksa, mirasın dörtte üçü, eşe kalmaktadır.

Bu sayılan maddelerin hiçbirisi yoksa, mirasın tamamı sağ kalan eşin olmaktadır. Ölen eşin çocuğu ya da torunu varsa eş, mirasın tamamının ¼’ünü almaktadır. Ölen eşin çocuğu ve torunu yoksa, mirasın 2/4’ünü almaktadır.

Ölen eşin; amca, halı, teyze gibi yaşayan mirasçıları varsa, sağ kalan eş, mirasın ¾’ünü almaktadır. Aynı zamanda, sağ kalan eşin, edinilmiş mallara katılma rejimi adı altında alacağı hakları da bulunmaktadır.

Evlenme Öncesinde Alınan Kredili Mallar Nasıl Paylaşılır?

Genellikle boşanma davalarında mal paylaşımı yapılırken, çekişmeli davaların öncelikli olduğu görülmektedir. Çoğu zaman, anlaşmalı boşanmalarda da mal paylaşımı davaları olabilmektedir.

Evlilik gerçekleşmeden önce, tarafların kendine ait malları olabilir. Evlilik öncesi, araba, arsa, ev gibi gayrimenkuller alınmış olabilir. Ancak bu tür menkullerin borçları, evlilik süresi içinde gerçekleşmiş ise, mal paylaşımı yapılmaktadır.

Evlilik öncesi alınarak, taksitleri evlilik süresince ödenen malların, krediyle ödenen kısmı, mal paylaşımına dahil edilir. Hesaplama yapılırken, kredi bedelli ev ya da arabanın satın alındığı alış fiyatı baz alınır.

Maltepe boşanma avukatı olarak, müvekkillerimize, boşanma davalarında, mal paylaşımı konusunda profesyonel hizmet vererek, gerçek haklarını almaları konusunda destek olmaktayız.