Boşanma davaları, çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları olmak üzere iki şekilde açılmaktadır. Çekişmeli boşanma davasında çoğu zaman, eşlerin birbiriyle anlaşamaması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Tarafların dava açabilmesi için ilk olarak, hangi boşanma türünü seçtiklerini belirlemeleri gereklidir. Çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma davaları, Aile Mahkemesi tarafından görülmektedir.

Taraflar, avukat tutmadan da boşanma davası açabileceği gibi, bir avukata vekalet vererek de dava açabilme hakları bulunmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında, taraflar birbirine sorun çıkartarak, davanın uzamasına neden olabilmektedir.

İstanbul ilinde hizmet verdiğimiz Maltepe avukat büromuzda çoğunlukla tarafların; velayet, tazminat ya da nafaka konusunda uyuşmazlık içinde oldukları davalar görülmektedir. Böyle bir durumda, kişinin açacağı dava, çekişmeli boşanma davası olduğu için, müvekkilimizi bu yönde yönlendirerek, dava sürecinin nasıl olacağı konusunda bilgilendirmekteyiz.

Çekişmeli Boşanma Davası Açarken Nasıl Bir Yol İzlenmelidir?

Nafaka, tazminat, velayet konusunda arasında anlaşmazlık olan ve çekişmeli boşanma davası açan kişiler, belli bir prosedür izlemek zorundadır. Boşanmak isteyen taraflardan birinin; iki adet dava dilekçesi, kimlik fotokopisi, boşanmaya konu olan belgelerle birlikte başvuru yapması gereklidir.

Anlaşmalı boşanma davalarına göre daha zorlu geçen çekişmeli boşanma davalarında, konusunda uzman avukatlarla çalışılması çok daha uygundur.

Çekişmeli boşanma davalarında yetkili mahkemeler:

  • Davalı tarafın yerleşim yerindeki Aile Mahkemesi’ne boşanma davası dilekçesi vermesi gerekir.
  • Davacı tarafın yerleşim yerindeki Aile Mahkemesi’ne boşanma davası dilekçesi vermesi gerekir.
  • Boşanacak tarafların son 6 ay içinde ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesi’ne boşanma davası dilekçesi vererek dava açılabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma İçin Neler Gereklidir?

Evlilik kurumunu bitirmek için harekete geçen taraflar, anlaşmalı boşanma ile isterlerse kendi başlarına isterlerse bir avukat vekaletiyle dava açabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası, kişilerin karşılıklı şekilde, her konuda anlaşmaya vararak boşanmaya karar verdikleri boşanma türüdür.

Anlaşmalı boşanmalarda, tarafların oturdukları yerin ya da tebligat göndermenin bir önemi bulunmamaktadır. Taraflarca seçilecek bir adliyenin Aile Mahkemesi’ne başvurularak boşanma işlemleri başlatılabilmektedir.

Tarafların, “anlaşma protokolü” adı altında, anlaştıkları konulara dair kararların yazılı olduğu bir dilekçeyi mahkemeye sunmaları gereklidir. Anlaşmalı boşanmada, “anlaşmalı protokolü” hazırlandıktan sonra duruşma günü alınarak, aile mahkemesi hâkiminin tarafları boşaması beklenir.

Boşanma Davalarında Belli Bir Gerekçe Göstermek Gerekli midir?

Boşanma davalarının belli deliller çerçevesinde bir gerekçeye dayanması gereklidir. Şiddetli geçimsizlik, aldatma, terk edilme, aile içi şiddet, haysiyetsiz yaşama gibi somut delillerinin gösterilmesi icap eder.

Özellikle çekişmeli boşanma davalarında, tarafların boşanmak için sundukları gerekçeleri ispatlamaları şarttır. Dava açan tarafın, boşanma nedenini ispatlaması ve davalı tarafın bu konuda kusurlu olduğunu göstermesi gereklidir.

Davacı kişinin gösterdiği nedenlerde eğer kendisinin bir kusuru varsa, hâkim bu davayı reddetme hakkına sahiptir. Anlaşmalı boşanmalarda, kusurlu tarafın aranması, herhangi bir olayı ispat etmek gibi bir kural bulunmamaktadır.

Boşanma Davalarında Tarafların Duruşmaya Katılması Gerekli midir?

Boşanma davalarında, davalı ve davacı tarafın duruşmaya katılmaması durumunda bazı şartlar oluşmaktadır. Davacı tarafın duruşmaya katılmaması ve kendisini temsil edecek bir avukatının bulunmaması durumunda, dava 3 ay içinde yenilenmek üzere kapatılır.

Davanın 3 ay içinde yenilenmesiyle, dava bırakıldığı yerden aynı şekilde devam eder. Eğer 3 ay içinde herhangi bir yenilenme yapılmamışsa, davanın hiç açılmadığı kabul edilir.

Eğer davalı taraf duruşmaya gelmez ve kendisini temsil edecek bir avukat bulundurmazsa, davalı gelmese bile dava devam eder. Buradaki durum ise dava sürerken, davalının itiraz hakkını kaybetmesidir.

İstanbul Maltepe avukat büromuza gelen müvekkillerimize, boşanma dava süreci boyunca tüm profesyonel hizmeti vermekte ve müvekkillerimizi menfaati konusunda, tüm bilgilendirmeler, profesyonel ve deneyimli avukatlarımız tarafından yapılmaktadır.